Onze gratie en genade. Misdaad en vergiffenis in de Bourgondische Nederlanden.

Walter Prevenier is wellicht de grootste specialist van de Bourgondische Nederlanden. Samen met Peter Arnade wijdde hij een buitengewoon interessant boek aan de justitie van de Bourgondische Nederlanden. Om aan de doodstraf te ontkomen richtten vele misdadigers een gratieverzoek aan de hertog. Talloze van die verzoekschriften zijn bewaard gebleven en leveren een aparte inkijk in het leven van toen, niet alleen in de werking van criminaliteit en justitia, maar ook in het dagelijks leven. Vele van die brieven hebben ze integraal opgenomen in het boek en dat is zondermeer een meerwaarde. Uit de brieven leren we welke spanningen die tijd overheersten ,zowel in het sociale als in het privéleven. En het is goed te raden: de meeste conflicten draaien rond … liefde en seksualiteit. De auteurs bekijken alles kritisch en gaan ook op zoek naar de discrepantie tussen wat er geschreven wordt en wat er in werkelijkheid gebeurde (in de mate dat dit nagegaan kan worden). Een heuse aanrader, maar de lezer moet weten dat het gaat om een academische studie die geregeld in andere talen citeert. (JG)

W. PREVENIER E.A., Onze gratie en genade. Misdaad en vergiffenis in de Bourgondische Nederlanden., Antwerpen/Utrecht (Houtekiet en Omniboek), 2015