Kunstvervalsing. Misleiding en masterminds van meestervervalsers.

Met kunst valt iets te verdienen en dus wordt ze gretig vervalst. We denken daarbij vooral aan 20ste eeuwse vervalsingen, maar uit dit boek leren we over vervalserspaktijken in de Oudheid. En we leren hoe Michelangelo antieke beelden vervaardigde … Ook Bernini werd in dienst genomen om antieke beelden te “restaureren”. Charney zoekt zijn mosterd vooral bij de vervalsers vanaf de 20ste eeuw. Ook onze eigen Van der Veken komt in het vizier. Hij heeft zeker niet alleen het Lam Gods gerestaureerd. Hij heeft vast heel wat Vlaamse Primitieven op zijn naam staan! Gek genoeg legt Charney enige sympathie aan de dag voor de vervalsers. Zeker als het hen te doen is om zichzelf te bewijzen en niet voor persoonlijk gewin. Hij verwijst daarvoor natuurlijk onder meer naar Han van Meegeren en de Vermeerhistorie. Daar is iets voor te zeggen, bijvoorbeeld als het is om nazi’s te bedotten. Maar wat als iemand honderdduizenden euro’s neertelt voor een vervalsing? Charney legt heel wat technieken bloot om vervalsingen te herkennen of .. te maken. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. (HG)

N. CHARNEY, Kunstvervalsing. Misleiding en masterminds van meestervervalsers., Tielt (Terra), 2015