De grootste show op aarde. De mythe van de markteconomie.

Niet zelden pakken journalisten na verloop van tijd uit met een monografie als ze zich hebben kunnen verdiepen in een onderwerp. Dat is nu niet anders. Haegens is economieredacteur bij De Groene Amsterdammer en levert met dit boek een zware kritiek op de markteconomie. Wat hij vooral aanpakt is de vermarkting van zowat alles: voeding, vrije tijd en zelfs liefde. Alles wordt in geld omgezet. De bankencrisis van 2008 zetten hem aan het denken. Hij komt tot het inzicht dat de markt nog hallucinanter werkt dan aanvankelijk gedacht. De luchtbel is onoverzichtelijk geworden. Haegens schrijft journalistiek (en dus) als een trein. Bovendien verveelt hij nooit met ingewikkelde theorieën, maar maakt hij alles meteen inzichtelijk door er verhalen aan vast te knopen. Op die manier verveelt het boek nooit. (EN)

K. HAEGENS, De grootste show op aarde. De mythe van de markteconomie., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2015