s Lands Glorie. Een geïllustreerde geschiedenis van België.

Artis Historia is al lang ter ziele. Met gemengde gevoelens namen duizenden gezinnen in gans België afscheid van een van ’s lands laatste ‘volksverheffende’ instanties. Tot de belangrijkste reeksen van boekenuitgaven van Artis Historia behoort zonder enige twijfel ’s Lands Glorie. Die boeken hebben voor enkele generaties de beelden van onze geschiedenis voorzien. Sommige prentjes doken zelfs op in gewone geschiedenisboeken en onderwijshandboeken. De hele reeks bestaat uit 534 prenten en verscheen in zes delen tussen 1949 en 1961. Ze zou talloze herdrukken kennen. Deze heruitgave in 1 volume bevat naast een voortreffelijke reproductie van de prentjes en de steeds korte begeleidende tekstjes een belangrijk pluspunt: ze reveleert de geheime agenda achter de reeks. De reeks moest de nationale eenheid aanwakkeren (net zoals Pirenne met zijn Geschiedenis van België), maar verscheen in een periode dat die idee achterhaald werd door de feiten. Wat overblijft is pure nostalgie … (HG)

DUJARDIN, s Lands Glorie. Een geïllustreerde geschiedenis van België., Tielt (Lannoo), 2015