Midwinterse tradities van Sint Lucia tot Driekoningen.

Daar de winter doorgaans koud en donker is, is net dat het seizoen waarin heel wat feesten zich hebben ontwikkeld. Enerzijds omdat de donkerte te verdrijven, anderzijds omdat er toch niks te doen viel op het veld. Van Gilst maakt ons echter niet veel wijzer over die mooie periode. Hij gaat te werk als een oude volkskundige en zoekt vooral naar de heidense (voor-christelijke) oorsprong van vele gebruiken, terwijl die er meestal niet is. Hij raadpleegt dan ook doorgaans verouderde literatuur. Deze boeken blijven populair, maar voegen niets toe aan het wetenschappelijk onderzoek. Integendeel zelfs: hardnekkig blijven oude theorieën uit de negentiende eeuw omtrent het ontstaan van onze feesten de kop opsteken. (HG)

A. VAN GILST, Midwinterse tradities van Sint Lucia tot Driekoningen., Soesterberg (ASPEKt), 2014
18,95 EUR