Op adem komen. Bidden met de psalmen.

Jos Douma is een gekende predikant in Nederland. Hij heeft reeds tientallen boeken op zijn actief staan. Rode draad is de ontdekking van de Bijbel op een steeds nieuwe manier. Getuige daarvan ook dit spankelende boekje over de psalmen. Er is al zoveel over de psalmen gebeurd, maar Douma verrast door zijn eigengereide aanpak. Hij pikt een zinnetje uit een psalm, schrijft er een meditatie bij en besluit met een heel kort gebed. Het is een aanpak die de moeite loont en die uitnodigt om de psalmen eens anders te bidden. Het geheel is bijzonder eigentijds uitgegeven en nodigt uit tot lectuur. Verrassend! (HG)

J. DOUMA, Op adem komen. Bidden met de psalmen., Utrecht (Kok), 2014
19,99 EUR