Kinderprenten, volksprenten, centsprenten. Populaire grafiek in de Nederlanden (1650-1950)

Toen Alfons Thijs, een belangrijke Vlaamse historicus en expert op het vlak van de volksdruk, in 2014 overleed, was hij aan het werk aan een opus magnum over populaire grafiek in de Nederlanden. Daarvoor kon hij buigen op decennialange expertise. Het zijn anderen die zijn werk hebben voltooid en hij is slechts een van de vele namen op de kaft geworden. Die hele bende was nodig om het werk dat hij alleen had aangevat te kunnen voltooien. Het resultaat is echter hallucinant en in het buitenland mag men ons dit boek gerust benijden. Meer dan 1000 bladzijden – waarvan de meeste geïllustreerd – geven een totaal overzicht van de volksgrafiek in de Nederlanden. Het geheel wordt ingeleid met een geschiedenis van de volksgrafiek, de drukkers en de verkopers die een apart boek had kunnen zijn. Daarna volgen de honderden kleurplaten, thematisch georganiseerd: religie, geschiedenis, allegorie, humor, arbeid, natuur, geschiedenis enzovoort. Het ganse boek wordt perfect ontsloten door talloze uitgebreide registers. Het verbaast me geenszins dat dit boek is uitgeroepen tot een van best verzorgde uitgaven van 2014. Het is een heus referentiewerk voor de komende twee decennia! (ES)

A. THIJS E.A., Kinderprenten, volksprenten, centsprenten. Populaire grafiek in de Nederlanden (1650-1950), Nijmegen (Vantilt), 2014
89,95 EUR