Het jaar 1759. Een doorsnede van de Verlichting.

In 1759 gebeurt wat Robert Halley een halve eeuw eerder had voorspeld: een komeet – later naar hem genoemd – scheert langs de aarde. Hier gebeurde meer dan gewoon een wetenschappelijke voorspelling: de wetenschap toonde zich sterker dan het geloof! In 1759 wordt Voltaire 65 en verruilt hij het schrijven van literatuur voor het schrijven van vurige pamfletten tegen (bij)geloof. Hij wordt een verdediger van het deïsme. In datzelfde jaar publiceert Adam Smit heen boekje waarin hij de menselijk sentimenten op een wetenschappelijke manier poogt te verklaren. Reden genoeg voor Frentrop om aan dat jaar een boekje te wijden waarin hij het hele Verlichtingsdenken uit de doeken doet. Vanzelfsprekend is 1759 maar een kapstok om een hele era te bespreken en dat doet hij op een bijzonder innemende en wel gedocumenteerde wijze. Een schitterende inleiding tot de Verlichting. (HG)

P. FRENTROP, Het jaar 1759. Een doorsnede van de Verlichting. , Amsterdam (Prometheus), 2014
19,95 EUR