Het lied van de honing. Een cultuurgeschiedenis van de bij.

Cossee is een minder gekende uitgeverij uit Amsterdam. Misschien ten onrechte, want die boekje mag ronduit voortreffelijk heten. De auteur – die eerder een cultuurgeschiedenis van de olijf op zijn actief heeft – waagt zich nu aan de rijke geschiedenis van de honing. Het is een fantastische synthese van meer dan 20 eeuwen cultuurgeschiedenis, want de bij is al snel voorwerp van literatuur, maar ook van symboliek en iconografie. Wat dat laatste betreft is het jammer dat het boekje niet geïllustreerd is. Het geheel is opgevat om af en toe eens ter hand te nemen. Het bestaat namelijk uit talloze, korte hoofdstukken die telkens een aspect behandelen. (DM)

R. DUTLI, Het lied van de honing. Een cultuurgeschiedenis van de bij., Amsterdam (Cossee), 2014
18,9 EUR