De goden van de Olympos. Geschiedenis van een rijke beschaving.

Tot op de dag van vandaag spelen (sommigen van) de olympische goden een rol in de cultuur van het Westen. Enkelen van de twaalf zijn bekend (Zeus, Diana, Apollo, Dionysus), anderen zijn dat minder. Barbara Graziosi is bij mijn weten de eerste die er een geschiedenis aan wijdt. De Griekse goden namen in Egypte bijvoorbeeld de gedaante van farao’s aan, in onze middeleeuwen die van allegorieën. In de renaissance domineren ze gewoonweg opnieuw de westerse elite! Maar tot op de dag van vandaag blijven ze filosofen en kunstenaars inspireren. Het hoeft amper nog betoog hoe boeiend dit boek is. Het is bovendien erg vlot geschreven. (ES)

B. GRAZIOSI, De goden van de Olympos. Geschiedenis van een rijke beschaving., Amsterdam (Ambo), 2014
24,95 EUR