Ongelukkige indentiteit. De ontsporing van de multicultuur.

Finkielkraut behoort nog steeds tot de meest toonaangevende filosofen van Frankrijk, samen met onder meer Lenoir. Geregeld laat hij nog van zich spreken met een essay dat de eigentijdse cultuur doorgrondt. In dit essay toont hij zich geen voorstander van de multiculturele samenleving. Hij haalt fel uit naar progressief idealisme en verdedigt zeer traditionele cultuuroverdracht. Wellicht is het om die reden dat het boekje in Frankrijk al geleid heeft tot felle debatten. Finkielkraut is pin dit essay veel pessimister dan in eerdere werken. Hij toont zich een belangrijke verdediger van de Franse cultuur en daaraan dient niet te veel getornd te worden. Het essay is meer dan actueel, omdat het ook fenomenen uit eigen land behandelt: het hoofddoekendebat, de juridisering en de economisering van de samenleving enzovoort. Finkielkraut schrijft bijzonder journalistiek en de vertaler heeft daar oog voor gehad. Ook in het Nederlands leest het essay als een trein. (DL)

A. FINKIELKRAUT, Ongelukkige indentiteit. De ontsporing van de multicultuur., Antwerpen (De bezige bij), 2014
19,99 EUR