Santiago. De apostel en zijn mirakelen.

Laat er geen twijfel over bestaan: het zijn mirakels die ervoor zorgen dat een bepaalde plaats kan uitgroeien tot een (inter)nationaal bedevaartsoord. Des te meer de faam van de mirakels zich verspreidt, des te meer bedevaarders zich op weg begeven. In het geval van Sint-Jacob van Compostela is dat niet anders. De verhalen van zijn wonderbaarlijke tussenkomsten werden reeds vroeg opgetekend en ververspreid, zodat miljoenen bedevaarders zich naar zijn graf spoedden vanaf de 12de eeuw (vooral nadat Jeruzalem terug in moslimhanden was gevallen). Een van de allermooiste mirakelboeken uit de westerse geschiedenis is de Codex Callixtinus met de mirakels van Sint-Jacob. Voor de eerste keer krijgen we in het Nederlands een integrale vertaling van de mirakels. Die mirakels zijn wondermooi geïllustreerd met illustraties uit de Codex, maar uit latere tijd. Het geheel wordt uitstekend ingeleid door Compostelaspecialiste Mireille Madou. (HG)

M. MADOU, Santiago. De apostel en zijn mirakelen., Zwolle (WBooks), 2014
24,95 EUR