Droomkunst (1900 & 2000). De kunst van twee fin de siècles.

Zowel het einde van de jaren 1900 als dat van de jaren 2000 brachten een heel bijzonder soort van kunst voort: beide worden getypeerd als fin-de-siècle. De privé-verzamelaar Gerard van Wezel heeft zich op die twee era’s geworpen en Mariëtte Haveman heeft hem daaromtrent geïnterviewd. Het is haast ongelooflijk om te zien hoe kunstenaars uit die twee periodes naar dezelfde onderwerpen teruggrijpen: sprookjes, sagen, science fiction, de cultuur van verval en heimwee, martelaren, mystiek enzovoort. Het prachtig geïllustreerde boek werkt thematisch en confronteert de kunstenaars direct met elkaar. Naast enkele bekende kunstenaars, is het boek vooral een kennismaking met heel wat onbekendere meesters. Maar wel meesters! (ES)

G. VAN WEZEL, Droomkunst (1900 & 2000). De kunst van twee fin de siècles., Laren (WBooks), 2014
27,5 EUR