Nagelaten gedichten

Hij blijft toch een van de belangrijkste Vlaamse dichters van de tweede helft van de 20ste eeuw.: Anton van Wilderode. Na zijn verscheiden, vond men heel veel onuitgegeven gedichten terug. Helaas staan die niet centraal in dit boek. Hier gaat het vooral over prachtige gedichten die ooit al eens ergens verschenen zijn, maar in een of ander klein tijdschrift of zo. De bundel bevat heerlijke parels en loont echt de moeite! (NN)

A. VAN WILDERODE, Nagelaten gedichten, Tielt (Lannoo), 2005
116 blz. en