Moderniteit in meervoud: cultuur, samenleving en sociale verbeelding

Taylor kennen we als een van de vaders van het neo-conservatisme à la Herman De Dijn. Een genuanceerde en zeer kritische denker dus. In dit boek bespeelt hij al de thema's die hem beroemd maakten: de moderniteit, het individualisme, de secularisatie enz. In het neo-conservatisme speelt de rol van de samenleving en het communautarisme een centrale rol. Tegelijkertijd breekt hij met de opvatting dat de islam ook een moderniteit zoals in het Westen moet doormaken. Elke beschaving maakt haar eigen moderniteit mee en het Westen is wat dat betreft niet maatgeven: moderniteit in veelvoud dus! (ES)

C. TAYLOR, Moderniteit in meervoud: cultuur, samenleving en sociale verbeelding, Kapellen (Pelckmans), 2005
214 blz. en 19,5 EUR