De grote revoluties: autobiografie van de westerse mens

Vrij laat verscheen de Nederlandse vertaling van dit opus magnum dat zijn ontstaan wijt aan twee wereldoorlogen en de doorgedreven reflectie die erop volgde. Juist in crisismomenten vernieuwt Europa zich. Maar de auteur betoont daarbij eerbied voor grenzen en het heilige. Het is geen vernieuwing omwille van de vernieuwing. Zijn visie is alomvattend en synthetiserend. De Europeaan krijgt een ontwikkelingsgeschiedenis van formaat voorgeschoteld aan de hand van baanbrekende revoluties. Een aanrader… (ES)

E. ROSENSTOCK-HUESSY, De grote revoluties: autobiografie van de westerse mens, Meppel (Skandalon), 2003
776 blz. en 69,5 EUR