Paganism in the Middle Ages. Threat and Fascination.

Het is ongelooflijk hoelang resten van paganisme in het Westen zijn blijven bestaan. Het gaat dan om resten van de Germaanse en Keltische volkeren, maar evenzeer om resten van de Grieks-Romeinse cultuur. Vanaf haar ontstaan worstelt de kerk met die soms hardnekkige overblijfselen. De reacties zijn zeer divers, zoals uit deze studie blijkt: vaneen gedoogbeleid tot een frontale aanval. De auteurs tonen aan dat de reactie van de culturele context afhing. De verschillende bijdragen geven ook perfect weer hoe divers het fenomeen was, maar ook welke bekeringsstrategie de kerk er tegen in bracht. De meerderheid van de bijdragen zijn in het Engels. Laat dat vooral niet afschrikken, want de bijdragen zijn bijzonder verhelderend en onderhoudend. Ze bestrijken de periode van de oudheid tot de renaissance. (ES)

C. STEEL (E.A.), Paganism in the Middle Ages. Threat and Fascination., Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2013
59,5 EUR