Het Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren.

Friedrich Nietzsche is voorwaar een groot filosoof: honderd jaar gelden voorspelde hij de huidige crisis van de zingeving. Aders geformuleerd: de overwinning van het nihilisme. Van Tongeren herinnert zijn lezers aan die onheilspellende voorspelling van Nietzsche, een heuse catastrofe die de hele samenleving treft. Maar niemand ligt er van wakker. Weze dat net de grote paradox van het nihilisme. Van Tongeren onderzoekt waarom wij er niet wakker van liggen en het beter wel zouden doen. Van Tongeren schrijft zeer academisch en zijn boek vergt wel wat voorkennis, maar het is meer dan de moeite waard. (ES)

P. VAN TONGEREN, Het Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren., Nijmegen (Vantilt), 2012