De hele santenkraam. Limburgse almanak.

Vroeger verschenen nogal eens grote overzichten van volkskundige gebruiken uit een bepaalde regio. Meestal waren ze van de hand van een priester of een dorpsonderwijzer. In dit geval gaat het om een gewone vrouw die decennialang haar provincie (Nederlands Limburg) heeft doorkruist op zoek naar getuigenissen van het volksleven. In Limburg is dat trouwens sterk gekleurd door het katholicisme, vandaar de titel van deze reeks. Tot nog toe verschenen de lente, de zomer en de herfst. De winter komt er ook nog aan. Het boek is letterlijk een weergave van haar notities: een bont samenraapsel van riten en gebruiken rond bepaalde kalenderfeesten en overgangsrituelen. Ook de illustraties zijn een bont samenraapsel van alles wat de dame verzameld heeft. De reeks heeft iets hartverwarmends en nostalgisch. Grote wetenschap moet men niet verwachten, maar dat is ook niet de bedoeling van de reeks. Neem het eerder als een aangename verstrooiing. Als dusdanig is de reeks bijzonder geslaagd. (HG)

A. SCHREUDERS-DERKS, De hele santenkraam. Limburgse almanak., Maastricht (Uitgeverij TIC), 2012