Het boek der symbolen. De verborgen betekenis van de westerse schilderkunst.

Leren kijken. Dat is zowat het enige dat dit boek beoogt. Aan de hand van de grootste kunstwerken uit de westerse geschiedenis komen we in contact met verborgen betekenissen en symbolen: de religie, de mythologie, de samenlevingsnormen… Vele betekenissen zijn onleesbaar geworden voor ons. Dit boek verzamelt een zeventalgrote thema’s: de tijd, de ruimte, de mens, allegorieën, bomen, bloemen en dieren. Alle worden ze op een heel speciale manier uitgebeeld of verbergen ze een bepaalde betekenis. Wat op het eerste gezicht herkenbaar is, krijgt plots een diepere dimensie. Het boek is uitmuntend geïllustreerd. Voor niet te veel geld, krijgt de koper een schitterend kunstboek aangeboden. (HG)

M. BATTISTINI E.A., Het boek der symbolen. De verborgen betekenis van de westerse schilderkunst., Antwerpen (Ludion), 2012
34,9 EUR