Etymologisch woordenboek van het Nederlands. (4dln)

Ik had er geen idee van dat het bestond en ik betreurde lange tijd het niet-bestaan ervan. Bij etymologische woordenboeken denk je spontaan aan andere talen dan het Nederlands. In 4 magistrale delen en voor niet al te veel geld is nu ook de Nederlandse versie zopas voltooid. Het gaat om een werk van bijzonder grote waarde, want het is uniek in zijn soort. Het eerste deel vat trouwens aan met een interessante bijdrage over etymologie. Daarin vernemen we heel veel over hoe woorden tot stand komen, hoe ze ontleend worden, waarom ze veranderen enzovoort. Elk lemma komt zeer uitvoerig aan bod. Indien een woord afgeleid is van het Frans, dat op zijn beurt is afgeleid is van het Latijn en dan weer van het Grieks, wordt heel die ontstaanslijn gevolgd. Dit is ongetwijfeld het referentiewerk voor de komende decennia! (HG)

M. PHILIPPA (E.A.), Etymologisch woordenboek van het Nederlands. (4dln), Amsterdam (Amsterdam University Press), 2012
220 EUR