Geloofsboek

In 1987 verscheen n.a.v. het pausbezoek aan België van 1985 het bekende geloofsboek van de bisschoppen van België. De huidige, 8ste druk is precies dezelfde als toen, maar dan zonder de foto's en in kleiner formaat. Dezelfde pijlers als toen komen dus integraal terug: het geloof kennen, vieren en beleven. Nieuw is een voorwoord van de bisschoppen van Nederland. Meer dan 200.000 exemplaren van het geloofsboek werden verspreid! (ES)

BISSCHOPPEN VAN BELGIË, Geloofsboek, Tielt (Lannoo), 2003
282 blz. en 9,95 EUR