Theodoor van Loon. ‘Pictor ingenius’ en tijdgenoot van Rubens.

Theodoor van Loon is zonder twijfel de grootste caravaggist van de Zuidelijke Nederlanden. Hij is minder origineel dan Gerard van Honthorst of Geroges de la Tour, maar is zonder meer de belangrijkste navolger van Caravaggio in de Zuidelijke Nederlanden. Naar aanleiding van de restauratie van 3 van zijn werken in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België kwam dit boekje tot stand. Het is bizar dat er nooit eerder aandacht aan besteed werd. Hetzelfde geldt voor zijn merkwaardig boeiende cyclus die het leven van Maria uitbeeldt in de basiliek van Scherpenheuvel. Er is nog geen uitvoerige studie gewijd aan dat absolute meesterwerk. Dit mooi geïllustreerde boekje vormt alvast een eerste aanzet en nodigt uit tot meer. (JG)

S. VAN SPRANG (RED.), Theodoor van Loon. ‘Pictor ingenius’ en tijdgenoot van Rubens., Gent-Kortrijk (Snoeck), 2011
20 EUR