Romaanse beeldhouwkunst. Middeleeuwse verbeelding in steen.

Subliem. Dat is het enige woord dat ik voor dit boek heb. Ja, het kost wat, maar in ruil krijgt men een briljant en volledig overzicht van de romaanse beeldhouwkunst. Voor alle duidelijkheid: bij een deze kanjer als dit denk je aan overzicht van de volledige romaanse kunst, maar dat is het niet. Het gaat enkel over de beeldhouwkunst. Dat maakt het heel bijzonder en compleet. Voor de Nederlandse uitgave heeft Raoul Bauer een inleiding verzorgd. Het boek is gewijd aan het ontstaan van de romaanse beeldhouwkunst, de inspiratiebronnen ervan, de aanwezigheid op kapitelen, timpanen, façades en in losstaande beelden. Ondanks het feit dat auteur een Fransman is, beperkt hij zich niet tot dat land. Ook onze streken (b.v. het Maasland) komen uitvoerig aan bod. De illustraties zijn niet alleen professioneel gemaakt, ze zijn ook met de grootste zorg afgedrukt. Indien iemand op zoek is naar een cultureel geschenk voor iemand, kan dit tellen. (HG)

J.-R. GABORIT, Romaanse beeldhouwkunst. Middeleeuwse verbeelding in steen., Leuven (Davidsfonds), 2011
99 EUR