Jouw eerste Bijbel.

Als dit echt ‘jouw eerste Bijbel’ is, moet het verdorie goed zijn! De prijs zit alvast goed. Het boek is niet zo duur, voor een prachtig geïllustreerd en op kwaliteitspapier uitgegeven boek. De tekeningen zijn inderdaad aantrekkelijk voor kinderen. Kinderen lezen het boek best onder begeleiding: in het boek staan namelijk veel begrippen die verklaring nodig hebben, zoals sabbat en verbond. Ik moet bekennen dat het inhoudelijk heel goed zit: de auteur volgt de Bijbel op de voet en verzint niks overbodigs. Geen extra franjes maar de kern van de zaak. Helaas bevat het boek slechts 18 Bijbelverhalen. Het zijn wel de bekendste, zoals de verloren zoon en de barmhartige Samaritaan, maar ook het Laatste Avondmaal en de Verrijzenis. In het Oude Testament komen natuurlijk de Schepping, Abraham, Noah en Mozes aan bod. (HG)

L. ROCK E.A., Jouw eerste Bijbel., Utrecht (Callenbach), 2012
12,95 EUR