Edda.

De Edda bevat de hele Noordse, Germaanse mythologie: Thor, Freya, Sleipnir, Loki ... Onderhavige versie werd geschreven door de politicus Snorri Sturluson in 1222. Er is nog een poëtische versie ook (eerder gepubliceerd bij dezelfde uitgever en vertaald door dezelfde vertaler). Nu is het voor het eerste keer dat in het Nederlands integraal de prozatekst voorhanden is. Het is een magistrale uitvoering geworden, met een uitgebreide inleiding. Helaas heeft men eindnoten gemaakt en geen voetnoten, wat de vlotte lectuur bemoeilijkt. De vertaler heeft trouwens nog een fragmentje opgenomen in deze editie van een ander werk van Snorri, namelijk de Heimskringla (De schijf van de wereld). Een absolute aanrader is dit boek. (HG)

S. STURLUSON, Edda., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2011
24,95 EUR