Wat bedoelen wij wanneer wij God zeggen?

Ignace Verhack kunnen we het best omschreven als een degelijke filosoof. Dat betekent: ietwat saai, maar de moeite waard om te beluisteren. Verhack probeert te doorgronden waarom het godsgeloof zoveel klappen krijgt en dikwijls heeft dat te maken met kinderlijke of onvolledige definities over God. Hij gaat terug naar de oorsprong: hoe komt God de geschiedenis binnen en waarom is God niet los te denken van de mens? Mijns inziens is het voor Verhack dikwijls moeilijk om op het pad van de filosofie te blijven en vaak sluipen er theologische (christelijke) vooronderstellingen in zijn betoog. Niet dat dat erg is, integendeel zelfs. Het toont net aan hoe God en mens in het christendom intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Het gaat om een oerdegelijk boek, maar helaas niet voor iedereen toegankelijk. Daarvoor is het net iets te academisch. (JG)

I. VERHACK, Wat bedoelen wij wanneer wij God zeggen?, Kapellen (Pelckmans), 2011
21,5 EUR