De weg is naar u toegekomen. Brieven aan leerkrachten over geloof en onderwijs.

Het godsdienstonderwijs heeft het niet gemakkelijk, zeker niet nu de gelederen ook door agnosten, ietsisten en atheïsten bevolkt worden. Is godsdienst überhaupt nog wel iets voor een schoolvak? Piet Raes wil het alle kansen geven. En dat kan volgens zijn model, waarin de leraar terug meester wordt. Maar net daar knelt het schoentje natuurlijk … Leraars kun je maken, meesters worden geboren. Maar – en daar slaat Raes de nagel op de kop – er is wel degelijk een onderscheid tussen een gewone leraar en iemand die het echt vanuit zijn of haar christelijke roots beleeft. Leraarschap wordt dan beleefd als een roeping, met alle weldoende gevolgen vandien. De school wordt dan opnieuw een spiritueel nest. (EN)

P. RAES, De weg is naar u toegekomen. Brieven aan leerkrachten over geloof en onderwijs., Kapellen (Pelckmans), 2011
13,5 EUR