Het groteske. Verschijningsvormen en betekenissen van menselijke excentriciteit.

De Visscher is een grote meneer in de Vlaamse filosofie. Tot de filosofie behoort ook de studie van een hele reeks randfenomenen zoals humor en het excentrieke. In dit boek geeft De Visscher een bloemlezing van het bizarre, misplaatste, potsierlijke, smakeloze, absurde enzovoort in de literatuur en de film. Maar hij tracht die aberraties ook te duiden. Het eigenaardige is dat De Visscher die dingen helemaal niet beschouwt als afwijkend, maar net cruciaal behorend tot de condition humaine. Het tragische en het komische bijeen, bepalen wezenlijks iets van het menselijke. Dat is een verrassende, maar tevens ook verlichtende wending in het boek. De Visscher schrijft bijzonder onderhoudend en het is steeds uitkijken naar weer nieuwe voorbeelden die hij smakelijk ten tonele voert. (ES)

J. DE VISSCHER, Het groteske. Verschijningsvormen en betekenissen van menselijke excentriciteit., Kapellen (Pelckmans), 2011
22,5 EUR