_25 eeuwen Westerse filosofie

Filosofie is inmiddels stevig gepopulariseerd geraakt en handboeken filosofie zijn dan ook geen zeldzaamheid op de overbevolkte markt. Een gat vinden doet men met iets origineels, zoals dit: de uitgave van een groot aantal korte, maar zeer belangrijke teksten uit de geschiedenis van de filosofie. Niets belangrijks ontbreekt. Elk fragment wordt bovendien voorafgegaan door een schitterende inleiding. (NN)

J. BOR (RED.), _25 eeuwen Westerse filosofie, Amsterdam (Boom), 2003
545 blz. en 32,5 EUR