Vruchten van de passie. De laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso’s Honderd artikelen.

Nadat Franciscus van Assisi de nadruk heeft gelegd op de menselijkheid van Jezus, komt ook zijn menselijk lijden meer aan de oppervlakte in de late middeleeuwen. Dat is de periode waarin een hele passieliteratuur ontstaat met gebeden, meditaties en retraites. In de kunst ontdekt men de kleur van het bloed … Een van de meest verspreide passieoefeningen is Suso’s traktaatje Honderd artikelen. Het is nu welhaast onbekend, maar heeft ooit een ongekende verspreiding gekend. De tekst kende wel honderd levens, al naargelang van de bewerkingen die het boekje onderging in diverse kloosterlijke contexten. Maar net die wijzigingen maken het ook tot een bijzonder aantrekkelijk studieobject. Van Aelst bestudeert het boekje in de Vlaamse context bij onder meer Kruisheren en Kartuizers. Het gaat om een academische studie van topformaat, verschenen in de imposante reeks Middeleeuwse studies en bronnen. (HG)

J. VAN AELST, Vruchten van de passie. De laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso’s Honderd artikelen., Hilversum (Verloren), 2011
35 EUR