Het volk bestaat niet. Leiderschap en populisme in de mediademocratie.

Meer dan ooit is populisme een optie, gezien we leven in het tijdperk van de zogenaamde massamedia. Het is dan actueler dan ooit aanwezig in het Europese en Amerikaanse politieke landschap. Meer dan ooit zijn politici bezig met zich in de gratie te werken bij de massa. En dat gaat ver: tot een nieuwe bril toe … De aandacht in de media voor ‘human intrest’ onderstreept alleen maar het belang van die verschuiving. Pels ziet dat vooral als een uitdaging in plaats van een gebrek. Het populisme in zijn huidige vorm kan net de democratische politiek vernieuwen, gezien er veel meer interactie tussen burger en politiek (mede mogelijk gemaakt door de sociale media op het internet natuurlijk). Pels onderzoekt de kansen van een meer directe democratie in dit intellectuele essay. Er is wel wat voorkennis vereist om vlot door het boek te geraken. (JG)

D. PELS, Het volk bestaat niet. Leiderschap en populisme in de mediademocratie., Amsterdam (De bezige bij), 2003
18,5 EUR