Jezus van Nazareth. Deel 2: van de intocht in Jeruzalem tot de opstanding.

Zopas verscheen het tweede deel van de Jezusmonografie van paus Benedictus XVI. Het eerste deel verscheen als een verrassing en werd bijzonder goed onthaald. Rond het tweede deel is wat minder publiciteit gemaakt, maar het maakt het er niet minder boeiend om. De paus toont zich als de erudiet die hij is. Maar niet alleen geeft hij blijk van een grote geleerdheid, hij toont zich ook een meester van de stijl. Hij schrijft ongelooflijk onderhoudend. Het boek is als het ware een homilie (als het niet zoveel citaten bevatte). Net in dit deel kan de paus tot het uiterste gaan in zijn interpretatie van Jezus, gezien de centrale thema’s van lijden, dood en verrijzenis. Met daarbij de eucharistie natuurlijk. Een fascinerend boek dat wil doordringen tot de kern van de historische en de theologische Jezus. (JG)

BENEDICTUS XVI, Jezus van Nazareth. Deel 2: van de intocht in Jeruzalem tot de opstanding., Tielt (Lannoo), 2011
29,99 EUR