Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit het Marcus- en Lukasevangelie.

Terwijl men een dik volume kan vullen met de preken van Augustinus op het evangelie van Mattheus (ook verschenen bij Damon), vallen zijn (bewaarde) preken over Lucas en Marcus nogal mager uit. Dat valt natuurlijk mede te verklaren door de immense populariteit van het Mattheusevangelie in die tijd. Niet voor niks het ‘grootevangelie’ genoemd. Van Augustinus bleven 4 preken op Marcus bewaard en 29 op Lucas. Voor de eerste keer zijn ze allemaal verzameld in één boekdeel, schitterend ingeleid en van voetnoten voorzien. Die laatste zijn helemaal geen overbodige luxe en staan gelukkig onderaan elke bladzijde afgedrukt. Dat vergroot alleen de vlotte leesbaarheid. Wat meteen opvalt is de immense Bijbelse kennis van Augustinus. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij een nieuw evangelie bij elkaar heeft geschreven. Beslist de moeite waard! (JG)

A. AUGUSTINUS, Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit het Marcus- en Lukasevangelie., Budel (Damon), 2011
24,95 EUR