De ziel.

Ik vraag me af hoelang Ben Schomakers aan dit magnum opus heeft gewerkt. Hij heeft De ziel van Aristoteles vertaald, ingeleid en geannoteerd! Dat is zo grondig gedaan, dat de aantekeningen en de inleiding omvangrijker zijn dan de vertaling zelf. Heel verwonderlijk is dat niet, want Aristoteles laat zich niet zelden cryptisch uit over deze materie. De ziel is dat wat leven geeft aan planten, dieren en mensen. Het is eigenlijk het levensprincipe. Voor de rest laat Aristoteles niet echt in zijn kaarten kijken. Schomakers wikt en weegt de diverse interpretaties die doorheen de geschiedenis aan het traktaat gegeven zijn. En dat is niet niks, want het gaat hier om een van de meest invloedrijke filosofische boekjes uit de hele geschiedenis. Zowel bepalend voor de Westerse als de Arabische filosofie en godgeleerdheid. Het is dan ook prachtig dat dit boekje voorhanden is in een briljante uitgave van bij het fonds Damon. (HG)

ARISTOTELES, De ziel., Budel (Damon), 2011
27,5 EUR