Schrijfster-begijn-mystica

Dertien jaar geleden kreeg Mommaers voor dit boek de Prijs De Standaard en volledig terecht. Mommaers wijdde aan deze bijzondere vrouw het beste en meest overzichtelijke boek ooit in het Nederlands. Dat is opnieuw verkrijgbaar! Het is evenwel betreurenswaardig dat het geen verbeterde uitgave is en dus wordt er niet stil gestaan bij het feit dat Hadewijch eventueel een cisterciënzerin was. (NN)

P. MOMMAERS, Schrijfster-begijn-mystica, Leuven (Peeters), 2003
192 blz. en 21 EUR