Het nut van pessimisme en de gevaren van valse hoop.

Roger Scruton is de leidende conservatieve Engelse intellectueel. Hij wordt gretig in het Nederlands vertaald. Onlangs las in van hem nog het (zeer oppervlakkige) essay Waarom cultuur belangrijk is. Gelukkig is dit boekje wat diepgravender. Hij pleit voor een beredeneerd pessimisme omdat optimisme en idealisme (zowel van links als van rechts) niets dan ellende veroorzaakt. Hij pleit voor een heilzaam pessimisme in een burgerlijke samenleving vol vergevingsgezindheid en ironie. In een tijd van grote omwentelingen, zoals de onze, past een houding van rede en verantwoordelijkheidsgevoel. Scruton pleit eigenlijk voor het oude ideaal van de gentleman. In dit essay gaat hij veel genuanceerde te werk dan in zijn boekje over cultuur. Zoals steeds doet hij een beroep op het gezond verstand. Niets anders dan: de pessimisten zijn eigenlijk de grootste realisten. (JG)

R. SCRUTON, Het nut van pessimisme en de gevaren van valse hoop., Amsterdam (Nieuw Amsterdam Uitgevers), 2010