De kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij (980-1420).

In 1976 brak de Franse historicus Duby door met zijn verhalende geschiedschrijving rond het dagelijkse leven in de middeleeuwen. Geen geschiedenis van adel en kerk, maar van het gewone volk, de derde stand. Duby overschrijdt de feiten en zoekt naar de mentaliteit van de toenmalige samenleving. Natuurlijk is het verhaal van de derde stand doorweven in dat van de twee andere. Het boek van Duby is wereldberoemd en kende tal van herdrukken, ook in het Nederlands. De huidige editie is een soort paperback: eenvoudig en goedkoop uitgegeven. (ES)

G. DUBY, De kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij (980-1420)., Amsterdam (Olympus), 2010
17,5 EUR