Esther.

Esther is zo een boek dat geregeld tussen de plooien valt… Het is nochtans geen uitgebreid boekje. Nochtans komt het amper aan bod in de liturgie en dat is jammer. Een dominee heeft er een hele studie aan gewijd. Hij vertrekt van een exegese, maar gaat dan al snel over naar wat het boek voor ons vandaag kan betekenen. Ik moet bekennen dat ik niet zo oploop met de vertalingen naar vandaag. Ik vind dat ze hier en daar nogal snel verzanden in moralisme. Ook de stijl ligt nogal zwaar op de hand. Het is eraan te zien dat de auteur Statenbijbelnederlands gewend is… Jammer, voor de gemiste kans, want Esther verdient echt wel een vlottere inleiding en een meer eigentijdse hertaling. (ES)

M. VAN DE KETTERIJ, Esther., Kampen (De Groot Goudriaan), 2010
39,9 EUR