Gods filosofen. Hoe in de middeleeuwen de basis werd gelegd voor de moderne wetenschap.

Hennan is een wetenschapshistoricus. Het is goed dat hij een heel boek gewijd heeft aan de middeleeuwse wetenschap. In overzichten van wetenschapsgeschiedenis wordt immers nogal snel over de middeleeuwen heengegaan. Men springt zo snel mogelijk van de oudheid naar de moderne tijd. Het is een uiterst verrassend boek. De moderne wetenschap is ongelooflijk afhankelijk geweest van ontwikkelingen in de middeleeuwen. Hennan veegt het ene vooroordeel na het andere uit! De middeleeuwers geloofden niet dat de aarde plat was, de inquisitie zette niemand op de brandstapel omwille van wetenschappelijke inzichten, Copernicus vreesde helemaal geen vervolging enzovoort! Verrassend. Integendeel, hij toont aan hoe complex wetenschap ook voor de middeleeuwers was. (ES)

J. HENNAN, Gods filosofen. Hoe in de middeleeuwen de basis werd gelegd voor de moderne wetenschap., Amsterdam (Nieuw Amsterdam Uitgevers), 2010