De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen.

Wie op zoek is naar een standaardwerk over de Belgische pers, zit goed met dit boek, dat tevens dienst kan doen als een studieboek. Dat laatste verklaart de pedagogische opzet. Het boek is een vrij integraal overzicht van de gedrukte pers in dit land. Niet alleen worden vrij gedetailleerd alle persgroepen doorgelicht, maar ook de rol van reclame, de distributie, de rol van de onlinekranten, de journalistieke opleiding en de journalist als dusdanig… De auteurs opteren niet voor een bepaalde kijk op de zaken, maar tonen het hele debat, bijvoorbeeld in kwesties als de tabloidisering. Het gaat wel degelijk om een referentiewerk voor de komende drie jaar. Wellicht niet langer, want de evoluties in het medialandschap gaan razend snel. Maar wellicht ligt er over drie jaar al een nieuwe editie van dit boek in de rekken. (JG)

E. DE BENS E.A., De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen., Tielt (Lannoo Campus), 2010