Aristoteles: banden 1 en 2

Bij Damon verschijnen de laatste tijd prachtige vertalingen van Aristoteles. Neem nu deze van zijn Metafysica: een werk dat nog steeds tot de filosofische (en theologische) verbeelding spreekt en dat nog vele vragen m.b.t. de interpretatie oproept. Ben Schomakers vertaalde en annoteerde Aristoteles' Metafysica. De vertaling van de eerste 6 hoofdstukken is pas verschenen, waarbij de Nederlandse tekst geflankeerd wordt door de Griekse. Schomakers leidt elk hoofdstuk uitvoerig in. Daarnaast verzorgde de vertaler een extra boekdeel De kern van het zijnde: een grote algemene inleiding tot de metafysica van Aristoteles. Het is een belangrijke monografie, opgesplitst in 2 delen. Het eerste deel belicht de context van het werk, het tweede deel bevat een interpretatie van Aristoteles' hoofdwerk. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij Aristoteles' godsbeeld. (JG)

B. SCHOMAKERS, Aristoteles: banden 1 en 2, Budel (Damon), 2005
908 blz. en 54,8 EUR