Pelgrimage. Een spirituele reis.

Ik ga een beetje kort door de bocht, maar desalniettemin: new age heeft een nieuw gezicht gekregen, namelijk dat van de pelgrimage. Niets is minder waar. Het kaf moet dan ook van het koren gescheiden worden en dit boek hoort bij het koren. Bradley is een professor in de theologie en toont in dit boek op een vulgariserende wijze het hele gamma van pelgrimeren. Heel veel aandacht gaat uit naar de bekendste Europese bedevaartsoorden: Rome, Assisi, Lourdes, Santiago … Maar vooral het eerste deel is interessant. Daarin onderzoekt hij de Bijbelse roots van de pelgrimage, de christelijke traditie, en voorts de geschiedenis van het pelgrimeren in de geschiedenis van de kerk. Het deeltje over het pelgrimeren in de Keltisch-christelijke traditie is merkwaardig interessant! Het boek is prachtig geïllustreerd en afwisseling is troef op elke bladzijde zodat de lectuur nooit verveelt. Het werk bevat ook vele mooie pelgrimsgebeden van vroeger en nu. (HG)

I. BRADLEY, Pelgrimage. Een spirituele reis., Kampen (Kok), 2010
24,9 EUR