De kruistochten. De strijd om het Heilig Land.

Voor wie iets degelijks over de kruistochten wil weten is er momenteel één naam die primeert, die van de Londense professor Asbridge. In het Nederlands verscheen reeds zijn boek over de eerste kruistocht. Nu zag een volledige vertaling van zijn opus magnum over alle kruistochten het licht. Een klepper van bijna 800 bladzijden die nu eens niet louter chronologisch te werk gaat. De chronologie wordt natuurlijk gerespecteerd, maar de thema’s primeren. Hij opent met het westers standpunt en bestudeert daarna het oosters standpunt. Vervolgens besteedt hij ook aandacht aan alles wat er in de marge van die tochten gebeurde. Niet alleen de wapenfeiten dus, maar ook het leven van alledag, de handel, de culturele en wetenschappelijke uitwisselingen en dies meer. Een erudiet werk in een toegankelijke taal. Haast een levenswerk en zeker het beste wat er op dit ogenblik voorhanden is. (HG)

T. ASBRIDGE, De kruistochten. De strijd om het Heilig Land., Houten-Antwerpen (Standaard Uitgeverij - Spectrum), 2010
39,95 EUR