Byzantium. Het verrassende leven van een middeleeuws rijk.

Byzantium spreekt nog altijd tot de verbeelding en dat om verschillende redenen. We kennen het als oosters keizerrijk, rijk van Justinianus, poort tot de oriënt, slachtoffer van de kruistochten enzovoort … In die zin komt een overzichtsgeschiedenis niets te vroeg. We hebben eigenlijk veel te lang moeten wachten op deze studie van Herrin. Ze bespreekt de geschiedenis vanaf de Romeinse tijd tot aan 1453. Jammer dat het boek amper geïllustreerd is. Aan leesplezier ontbreekt het echter niet. Herrin schrijft haast journalistiek, waardoor je als lezer meegezogen wordt in dit ambitieuze project. Beslist de moeite waard. (EVG)

J. HERRIN, Byzantium. Het verrassende leven van een middeleeuws rijk., Amsterdam (Bulaaq), 2010
34,5 EUR