Drie perspectieven op religie in het denken van Spinoza: een onderzoek naar de verschillende betekenissen van religie in het oeuvre van Spinoza

Juffermans is de zoveelste die geïntrigeerd wordt door een van de moeilijkste thema’s in het denken van Nederlands invloedrijkste filosoof: de religie van Spinoza. Terwijl Spinoza religie aan een filosofisch onderzoek onderwerpt, ontwerpt hij een filosofie met religieuze trekken. De religieuze problemen die hij aanraakt blijven actueel: pluralisme, tolerantie, fundamentalisme, verhouding kerk-staat en geloof-rede… Juffermans gaat zeer didactisch en verhelderend te werk, maar dat belet niet dat voor deze academische studie de nodige voorkennis een vereiste is. (NN)

P. JUFFERMANS, Drie perspectieven op religie in het denken van Spinoza: een onderzoek naar de verschillende betekenissen van religie in het oeuvre van Spinoza, Budel (Damon), 2003
480 blz. en 24,9 EUR