Sommige gedichten.

Herman van Veen is een beetje te vergelijken met Toon Hermans op literair vlak: nevenproducten van hun theatervoorstellingen. Eenvoudige versjes met een al even eenvoudige, soms verrassende pointe. Iets extra’s is dat hij zelf zijn gedichten voorleest op een bijhorende CD. Van Veen leest van Veen … (DW)

H. VAN VEEN, Sommige gedichten., Kampen (Kok), 2009