De weg van Eckhart

Over Eckhart verschijnen veel boeken, niet in het minst in de sfeer van de tanende New-Agebeweging. Niet zo met dit werkje! Hier gaat het om een heldere en vlotte inleiding tot het denken van de belangrijkste Duitse mysticus, die bezeten was van één waarheid: de werkelijkheid van het menselijke bestaan in God. Een echte aanrader. (JG)

T. VAN DER STAP, De weg van Eckhart, Zoetermeer/Kapellen (Meinema/Pelckmans), 2003
122 blz. en 13,5 EUR