Profane Images in Marginal Arts of the Middle Ages.

Wie al eens goed gekeken heeft naar middeleeuwse misericorden, constateert daar een heleboel iconografie op die niet meteen strookt met de zedelijke christelijke waarden. Vaak gaat het om boertige taferelen. In 2003 werd er een internationaal congres gewijd aan dat soort van profane iconografie in de middeleeuwen. Meestal staan misericorden centraal, ook Belgische! In dat opzicht gaat het om een zeer belangrijke studie, ook voor ons grondgebied. Wat bijzonder trof was de uitgesproken erotische iconografie in een bedevaartcontext. Bedevaarders bekleedden zich niet alleen met devote pelgrimsinsignes, maar ook met zeer erotische. De verklaring van Stockhorst voor dat fenomeen vind ik trouwens maar zeer vaag … Voor de rest verrast de studie zowat op elke pagina. (JG)

E.C. BLOCK E.A., Profane Images in Marginal Arts of the Middle Ages., Turnhout (Brepols), 2009
70 EUR