De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Brieven van Ruth Bryan.

Ruth Bryan was de dochter van een Engelse dominee. Ze overleed in 1860 en heeft tal van brieven geschreven waarin ze haar spirituele ervaringen heeft neergelegd. Daarin staat de liefde tot Christus centraal. Een verzorgde brievenuitgave, maar qua inhoud toch archaïsch. (ES)

R. BRIAN, De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Brieven van Ruth Bryan., Kampen (De Groot Goudriaan), 2008